Jokainen meistä voi toimia meriemme parhaaksi

Valaisiin ja delfiineihin liittyvät uhat ovat ennen kaikkea ihmisen aiheuttamia. Koska ilmastonmuutoksella on ratkaiseva vaikutus merien hyvinvointiin, voit kaikkein merkittävimmin vaikuttaa merien tilaan pienentämällä omaa hiilijalanjälkeäsi. Yksittäisen ihmisen merkittävimmät ilmastoon vaikuttavat päätökset koskevat liikkumista, asumista ja ruokaa.

Hillitse ilmastonmuutosta, rajoita omaa hiilijalanjälkeäsi

Liikkuminen paikasta toiseen kuluttaa aina energiaa. Kaikkein parasta olisi, jos pystyisit liikkumaa omalla lihasvoimallasi niin paljon kuin mahdollista. Toiseksi paras vaihtoehto on käyttää julkista liikennettä, pois sulkien lentokoneella lentäminen, joka aiheuttaa aina varsin suuret hiilidioksidivaikutukset. Henkilöautolla kulkemista tulisi pyrkiä välttämään, ja ellei se ole mahdollista, opetella ajamaan niin ekologisesti kuin mahdollista välttäen tarpeetonta kiihdyttelyä ja maksiminopeuksia.

Asumisen hiilidioksidipäästöt tulevat täällä pohjolassa suurimmaksi osaksi lämmityksestä. Näitä päästöjä voi vähentää toisaalta opettelemalla elämään hiukan viileämmissä asuinhuoneissa ja toisaalta siirtymällä vähäpäästöisiin lämmitysmuotoihin. Myös asuntojen lämmöneristykseen on syytä kiinnittää huomiota, mutta tätä ei pidä tehdä terveen huoneilman kustannuksella. Ekologisia lämmitysmuotoja ovat esimerkiksi maalämpö ja ilmalämpö.

Ruoan tuotannosta aiheutuvat päästöt ovat merkittävä ilmaston lämpenemiseen vaikuttava tekijä, mutta samoin päästöjä aiheutuu myös hukkaan menevän ruoan hävittämisestä. Erityisen suuri hiilidioksidivaikutus on lihantuotannolla sekä maitotuotteiden, etenkin juuston, tuotannolla. Lisäämällä kasvisruoan osuutta ruokavaliossa tai jopa luopumalla kokonaan etenkin naudanlihasta, voit parantaa merkittävästi maailman merien hyvinvointia.

Valitse huolella, kun ostat tonnikalaa

Tonnikalaa kalastetaan useita tuhansia tonneja vuosittain. Perinteisin menetelmin tonnikalaa pyydettäessä pyydyksiin tarttuu myös suuria määriä delfiinejä, joita kuitenkaan ei köytetä ravinnoksi. Nyt kalastajat ovat kansainvälisen yhteisön painostuksesta siirtyneet käyttämään pyydyksiä, jotka eivät vahingoita delfiinejä. Tästä on aina merkki tonnikalapurkin kyljessä. Tarkista siis aina tonnikalaa ostaessasi, että kala on pyydystetty delfiinejä vahingoittamatta.

Ongelmien tiedostaminen ja kuluttaminen osana merien suojelua

Kaupassa joka päivä tehtävät päätökset ovat erittäin merkittäviä merien suojelun, kuten kaiken luonnon suojelun kannalta. Voimme toisaalta merkittävästi vähentää aiheuttamiamme haittoja valitsemalla vähemmän haitallisia tuotteita tai tuotteita, joiden raaka-aineet tai valmistusprosessit eivät rasita meriä. Toisaalta voimme ostamalla luonnonsuojelujärjestöjen tuotteita tukea niiden työtä maailman merien pelastamiseksi.

Tärkeimmät kulutuspäätöksemme on ostaako vai eikö ostaa. Luonnon kannalta olisi ehdottomasti parasta, että kaikenlainen kulutus romahtaisi. Kannattaakin tarkkaan ostopäätöstään harkitessaan pohtia, tarvitseeko kyseistä tavaraa todella, voisiko sen ostaa käytettynä tai vaikkapa tarvitessaan lainata, jos tavara on sen luontoinen, että sen yhteiskäyttö on mahdollista. Aina uutta ostaessaan kannattaa ostaa kestävää ja korjattavissa olevaa.

Muovit ovat erittäin haitallisia kertyessään meriin. Vältä siis kaikenlaisten turhien muovituotteiden ostamista sekä erityisesti muovipusseja, jotka luontoon joutuessaan pilkkoontuvat ja joutuvat lopulta vesistöihin. Muovia käytetään myös yllättäviin kohteisiin, kuten esimerkiksi fleece-vaatteisiin, joiden valmistukseen käytetään muoveja. Näitä tuotteita kannattaa välttää.

Kemikaalien käytön vähentäminen vähentää niiden tuottamista ja sitä kautta vähentää kemianteollisuuden aiheuttamia päästöjä. Luopumalla tarpeettomista kemikaaleista ja valitsemalla välttämättömät ympäristömerkittyjen tuotteiden joukosta parannamme merien tilaa merkittävästi.

Aineeton lahja ilahduttaa saajaa ja auttaa pelastamaan uhanalaisia lajeja

Koska länsimaisilla ihmisillä on kaikkea jo yllin kyllin eikä ylimaaräistä tavaraa ole mielekästä kerätä nurkkiin pölyttymään, on merkkipäiviään viettävän muistaminen joskus hyvin hankalaa. Tässä tulevat apuun erilaiset toisenlaiset lahjat. Voit antaa lahjan saajan nimissä lahjoituksen jollekin ympäristöjärjestölle ja saat vastineeksi sertifikaatin tai kortin annettavaksi lahjan saajalle. Näin voitte molemmat osallistua tärkeään työhön maailman merien suojelemiseksi.

Vältä roskaamista

Meriin kertyvä roska on erittäin haitallista. Koska kaikki mureneva materiaali kertyy pikkuhiljaa vesistöjen välityksellä meriin, täytyy roskaamista välttää kaikin keinoin. Roskia keräämällä voit parantaa rantojen ja merien tilaa merkittävästi.