Valaat ja delfiinit ovat uhattuina – lue kuinka voit auttaa

Valaisiin ja delfiineihin kohdistuu tällä hetkellä paljon erilaisia uhkia. Jopa niin, että useat valas- ja delfiinilajit ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon seuraavien vuosikymmenten aikana. Pelkkä lajin menettäminen olisi jo valtava takaisku, mutta samalla muut merieläinlajit kärsisivät valas- ja delfiinikantojen romahtamisesta.

Osan uhkista muodostavat suoraan näihin ihastuttaviin eläimiin kohdistuvat välittömät vaarat, kuten metsästys ja elinympäristöjen saastuminen. Osa vaaroista taas on välillisempiä, kuten ilmaston lämpeneminen, joka vaikuttaa valaiden ja delfiinien elämään kokonaisvaltaisesti monin eri tavoin.

Metsästys ja kalastus

Vaikka kansainvälinen yhteisö on sopinut vallanmetsästyksen kieltämisestä, on yhä valtioita, jotka jatkavat valaiden metsästämistä joko vedoten alkuperäiskansojen elintapoihin tai tieteelliseen valaanpyyntiin. Delfiiniäkin pyydetään jonkin verran, mutta delfiinille lajina suurempi uhka on toisten lajien, kuten tonnikalojen kalastus, sillä näihin pyydyksiin joutuu myös delfiinejä.

Ravinnon määrän romahtaminen

Sekä valaita että delfiinejä koskee jossain määrin kalakantojen romahtamisesta johtuva ravinnonsaannin väheneminen ja vaikeutuminen. Ihminen on ryöstökalastuksellaan aiheuttanut tilanteen, jossa suuren merieläimet joutuvat liikkumaan laajemmilla alueilla tai poikkeamaan perinteisiltä vaellusreiteiltään, joilla saaliseläimiä ei ole enää riittävästi.

Ilmastonlämpenemisellä on puolestaan suuri merkitys planktonia syövien valaiden ravinnonsaantiin sekä lämpenemisen aiheuttamilla muutoksilla merivirtoihin. Vesien saastuminenkin vaikuttaa osaltaan planktoninsyöjien ravinnonsaantiin, sillä hienojakoinen muovi sekoittuu planktonin joukkoon ja ajautuu ravinnon mukana valaiden ruoansulatusjärjestelmään aiheuttaen tukoksia ruoansulatuselimistössä ja vallaten tilaan ravinteikkaalta planktonilta, mikä vastaavasti johtaa aliravitsemukseen ja muihin vakaviin terveyshaittoihin.

Melu on vakava saastuttaja

Laivaliikenteestä aiheutuva melu on valaiden ja delfiinien kannalta erittäin vakava saastuttaja. Koska sekä valaat että delfiinit kommunikoivat päästelemällä erilaisia ääniä, joiden kantama saattaa olla jopa useita kymmeniä tai satoja kilometrejä ja välittävät lajikumppaneilleen näin arvokasta tietoa, saattaa eläinten tiedonvälitys ja lajikäyttäytyminen kärsiä huomattavasti melusta. Häiriöäänet katkovat viestintää tai voivat jopa estää sen kokonaan.

Etenkin sota-alusten syvyystutkat myös häiritsevät valaiden suunnistamista ja arvellaan, että juuri sen vuoksi suuria valasparvia ajautuu silloin tällöin surullisin seurauksin rannoille.

Voimme kaikki vaikuttaa suurten merieläinten hyvinvointiin

On korkea aika ottaa merenalaisen elämän suojeleminen vakavasti, mikäli toivomme, että valaat ja delfiinit voivat jatkaa huoletonta elämäänsä maailman merissä. Kaikki harrastuneisuus, joka lisää kiinnostustamme merien suojelua kohtaan, oli se sitten vaikka tälläkin sivustolla esiteltävien Ocean Life Slot Games -pelien pelaaminen, meriaiheiseen kirjallisuuteen perehtyminen tai purjehtiminen, lisäävät rakkauttamme meriin ja sitä kautta haluamme suojella niitä.

Myös tieto lisää suojeluhalukkuutta ja siksi kirjoitammekin tällä sivustolla esimerkiksi erilaisista delfiinilajeista ja erilaisista delfiineihin liittyvistä kiinnostavista faktoista. Kerromme artikkeleissamme myös tarkemmin merien suojelusta.

Usein voi tuntua, että yksittäisen ihmisen mahdollisuudet vaikuttaa merien ja niiden eläimistön suojeluun ovat häviävän pienet, mutta todellisuudessa voimme kaikki tehdä päivittäin päätöksiä, jolla parannamme merien vointia yksi pieni askel kerrallaan. Kun otamme kaikki vaikka vain yhden askelen päivässä, muodostuu niistä yhdessä merkittäviä harppauksia kohti puhtaampia, meluttomampia ja eliölajeille turvallisempia meriä.